Steuncomite-Exmoslims.nl
Switch to English version

Welkom op de website van het Steuncomité ex-moslims. Het Steuncomité werd in april 2007 opgericht en telt nu veertien leden. Alle activiteiten van het Steuncomité hebben te maken met het verbod op afvalligheid binnen de islam.

Het doel van het Steuncomité is tweeledig:
- inhoudelijke steun verlenen aan het Comité van ex-moslims dat in april 2007 werd opgericht door Ehsan Jami, en dat opkomt voor ex-moslims en aanstaande ex-moslims die zich bedreigd voelen door moslims
- herintroductie in Nederland en in de Europese Unie van volledige individuele vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, daarbij inbegrepen het recht, ook van kinderen, om van godsdienst of levensovertuiging te veranderen en om daar vrijelijk van te getuigen

Op 10 september 2007 publiceerde het Steuncomité de Steunverklaring bij de oprichting van het Comité van ex-moslims, getekend door 75 Nederlanders en enkele Belgen.

Steuncomite.exmoslims@live.nl