Mohamed Karim Labidi is een 39-jarige Tunesiër die tijdens zijn jeugdjaren in Frankrijk "gerecupereerd" werd door Iraanse islamisten en na enkele
omzwervingen in Teheran werd opgeleid tot terrorist. Hij kreeg er een zeer
doorgedreven islamitische vorming (koran, ahadith, tafsir enz.) maar tevens
ook een vorming in psychologie om anderen tot de beweging te kunnen
overhalen. Na zijn opleiding werd hij naar Europa gestuurd om andere
rekruten aan te werven, wat hij dan ook succesvol deed. Hij beschikte over
een door Iran goed gespijsde bankrekening in dollars.
Karim had een moeilijke jeugd achter de rug (gescheiden ouders en constante
stress in de familie) en tevens was zijn oudste zus getrouwd met Salah
Kerker, notoir islamist in Tunesië.
De Iraanse geestelijkheid bereikte via hem deze Salah Kerker, zond hem
fondsen en steunde de latere "coup" die de tunesische islamisten trachtten
te plegen tegen president Bourguiba.
In deze woelige tijden werd Karim gevangengezet in Tunesië en ter dood
veroordeeld, maar later door president Zine el Abbidin Ben Ali gegracieerd.
Karim kreeg gaandeweg serieuze twijfels over de islam en omdat hij een zeer
intelligent persoon is, evolueerde hij stilaan van islamist over agnost naar
een bevrijdend atheisme.
Momenteel is hij zeer actief in studentenmiddens in Tunis (hij woont daar)
en bereikt hij via zijn website IslamLa (neen aan de islam)  
http://www.islamla.com/index.php  heel wat Noordafrikaanse ex-moslims.
Karim neemt geen blad voor de mond en is een begeesterend denker, schrijver
en spreker. Hij spreekt Arabisch, Farsi en Frans.
Tegenover zijn groeiende aanhang heeft het Tunesisch bewind een dubbele
houding : als ex-moslim dient hij beschermd te worden (Iraanse Fatwa tegen
hem), maar als charismatisch persoon dient hij in de gaten gehouden te
worden wegens steeds groter wordend succes...
Karim kent de "onderwereld" van het islamisme en de islam als geen ander en
neemt geen blad voor de mond.
Karim's grootste frustratie is het feit dat Europa zeer makkelijk islamisten
in huis haalt als "politieke vluchtelingen" (bvb. Salah Kerker), maar geen
enkele steun biedt aan Noordafrikaanse of andere ex-moslims, die nochtans
aan den lijve ondervinden wat deze term precies inhoudt : in het ergste
geval de dood, anders op zijn minst sociale uitsluiting en een statuut van
paria.... Karim oordeelt ook dat de islam als we er niets aan doen het einde
zal betekenen van alle vrijheden in Europa...