Tichelaar en het niet tekenen van de Steunverklaring

In HP/De Tijd van 14 september zegt PvdA fractievoorzitter Jaques Tichelaar waarom hij de Steunverklaring bij de oprichting van het Comité van ex-moslims niet tekende: “In die verklaring staat: De regering heeft besloten het respect voor de islam te laten prevaleren boven het respect voor geloofsafval, boven de vrijheid van godsdienst en vrijheid van het individu.” Onzin! Er staat: “De regering negeert het probleem en stelt kennelijk respect voor de islam boven respect voor individuele vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.” De tekst zegt dus niet dat de regering dat allemaal doet, laat staan dat de regering zulks heeft besloten, maar  dat de regering dat kennelijk doet. Kennelijk, want slachtoffers van de islam krijgen geen enkele hulp. Uit onderzoek in opdracht van NOVA werd 11 september bekend dat 24 procent van de Nederlandse moslims vindt dat afvalligen sociaal  moeten worden uitgesloten, en 6 procent vindt geweld tegen afvalligen gerechtvaardigd. Iedere Nederlander die in een islamitisch milieu werd geboren en in religieus/levensbeschouwelijk opzicht een eigen weg zou willen gaan, en daar vrijuit van wil getuigen, voelt die dreiging – mede doordat de Nederlandse regering de bedreigden laat barsten. Pas als er geweld wordt gebruikt mogen  ze de politie bellen. Ook de PvdA doet niks tegen de bedreiging van aspirant afvalligen, de fraaie woorden in het Beginselprogramma ten spijt. De tekst van onze Steunverklaring klopt gewoon. De vraag waarom Tichelaar niet tekende blijft dan ook onbeantwoord.

Michiel Hegener
Voorzitter Steuncomité ex-moslims